FRANTIŠEK DANIEL MERTH

29/11/2022

Římskokatolický kněz a básník žijící a tvořící na Šumavě. 

* 18. 10. 1915, Jindřichův Hradec - † 11. 4. 1995, Strašín

V roce 1948 byl odsouzen za protistátní činnost (vězení strávil v pracovních táborech v uhelných a uranových dolech). Od svého propuštění v roce 1953 vykonával dělnické profese a teprve roku 1970 se mohl vrátit.

Merth netvoří tradiční přírodní lyriku, přírodní děje jsou u něho metaforou lidské existence, její touhy o stálosti, ohrožované neklidem srdce. Nikdy nepodléhá vnějškové zdobné religiozitě: jeho víra chce být především svědectvím o Boží přítomnosti ve světě i v lidském konání. V šedesátých letech vycházejí jeho sbírky ručním tiskem (např. Nokturny 1966, Den Madian 1968), v sedmdesátých vlastními silami (např. Sedm písní 1974, Strašně lidský hlas 1978) a v osmdesátých v souborech: Rukopisy (1980) a Zápisy (1988). 

Účinkují: Vladimír Krátký, Lukáš Rieger, Igor Dostálek

Úvodní slovo: Josef Mlejnek, st. (za nepřítomného četl M. Bumbálek)

Hudební doprovod: Dada Klementová