PETR ČICHOŇ

16/04/2024

............. * 23. června 1969, Ostrava  

Vystudoval architekturu na Vysokém učení technickém a Masarykově univerzitě v Brně - od roku 1998 zde vede vlastní architektonický ateliér. V letech 1993–1998 působil jako redaktor v nakladatelstvích a literárních časopisech Votobia, Vetus Via a Host. V devadesátých letech patřil k neformálnímu společenství křesťansky orientovaných literátů sdružených kolem básníků Jiřího Kuběny, Jaroslava Erika Friče a Jiřího Veselského. Jeho generačními souputníky jsou Miroslav Balaštík, Tomáš Reichel, Martin Stöhr a Pavel Petr.

Pro Čichoňovu lyriku z devadesátých let je charakteristická stylizovanost souznějící s tehdejší renesancí dekadentní estetiky a snaha o návrat k písňovým kořenům poezie. Spirituální tematika je u něj výrazně erotizována, akcentuje iracionalitu a zvukové asociace – používá rým, aliteraci, asonanci i hláskovou instrumentaci. Některé texty své prvotiny Chilia (1995) publikoval s notovým záznamem. Počínaje sbírkou Villa diabolica (1998) přikládá ke svým knihám hudební nosič s vlastní pěveckou interpretací. V elegicky laděné dvojjazyčné sbírce Pruské balady / Preussische Balladen (2006) se tematicky posouvá od dosavadní nadčasovosti k historickému vnímání pohnutých dějin Slezka. Vícejazyčná je i jeho zatím poslední sbírka Borderline Frau (2021), v níž své básně překládá nejen do němčiny a dalších středoevropských jazyků, ale také do hebrejštiny a arabštiny – tematicky se v ní zabývá existencí hranic v širším pojetí.

Je rovněž autorem dvou románů: Slezský román (2011) a Lanovka nad Landekem (2020).

Účinkují: Petra Lorencová, Petr Erhart, Michal Bumbálek, Lukáš Rieger

Úvodní slovo: Petr Čichoň

Film: Petr Baran a Viktorie Pavlíčková

Hudební doprovod: Dada Klementová

TVŮJ CIT NIKOHO NEHLÍDÁ

nemiluješ, ach, jaká bída,

nemiluješ, ach, jaká bída!

Jen úspěch s úspěchem si v Tobě povídá.

Milost pro ni, ach, milost pro ni,

prosím svého Boha, svého žida,

ale Tvá duše se s nikým nelíbá,

mlčí, nemiluje nikoho, neklidná je jako ryba,

neklidná je jako ryba, neklidná je!

Ach Tvůj oheň, jak vlasů mnoho,

jak vlasů mnoho, jak vlasů mnoho,

mnoho pálí, chámu vdovo!

Ta bolest zná jen čas, dej na mé slovo,

ta bolest zná jen čas, rozpusť si svůj ohnivý vlas,

rozpusť si svůj ohnivý vlas, rozpusť si svůj ohnivý vlas!