JOSEF MLEJNEK

21.11.2023

............. * 3. prosince 1946, Žatec 

Básník, publicista, překladatel. Původem ze Žatce vystudoval obor filosofie – čeština v Brně na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity (tehdy UJEP). Poté pracoval jako kulturní referent, knihovník, ošetřovatel skotu, pomocný dělník v chladírnách a topič. Zároveň redigoval samizdatové časopisy Střední Evropa a Komunikace. V roce 1985 podepsal Chartu 77. Po listopadu 1989 se podílel na vydávání časopisu Souvislosti, spolupracoval s týdeníkem Perspektivy a pracoval jako redaktor kulturní rubriky Lidových novin a v deníku Mladá fronta DNES. V současnosti žije v Lípě u Havlíčkova Brodu a působí jako literární a divadelní recenzent. Překládá z francouzštiny a polštiny, spolupracuje s Divadelními novinami a časopisy Kontexty, Revue Politika a Roš chodeš.

Je autorem pěti básnických sbírek: Pastvina (1994, 2000), Naprosté motivy (1998), Zcestymluv (2007), Sklepní okénko (2013) a Nechráněný přejezd (2023). Dále také eseje o básníku a grafikovi Bohuslavu Reynkovi Blázen jsem ve své vsi (1980, 1985), knihy Křesťanská univerzita Josefa Floriana (1985, 1999), esejů a studií o divadle Cosi ve vzduchu (2000) a autobiografické prózy Nelegendy o malých inkvizitorech (2005).

Jedním z opakujících se motivů jeho básní jsou pocity z období normalizace sedmdesátých a osmdesátých let. Charakteristické jsou pro něj existenciální otázky i ostré ironické postřehy. Nejednou se vrací k příběhům ze svého dětství nebo se adresně obrací na své přátele i nepřátele. Vedle volného verše si často pohrává s rytmizovanými rýmy. I přes mnohdy nejednoduchý intimní kontext neopouští horizont křesťanství.

Účinkují: Hana Tomáš Briešťanská, Anna Červeňová, Jiří Miroslav Valůšek, Lukáš Rieger

Úvodní slovo: Josef Mlejnek

Film: Petr Baran a Anežka Šujanová

Hudební doprovod: Dada Klementová


NAPROSTÉ MOTIVY


Báseň prostá jako kámen

a naprostá jako slovo,

jež může vzejít

pouze ze skály.

Báseň, která by

už nebyla z tebe

a již by nejen viděl,

ale také četl i Bůh.


Nevymýšlej zpěvy,

máš-li mluvit:

Jinými slovy

vésti řeč.

foto: Jiří Huryta