JOSEF PALIVEC

04/04/2022

Básník aktivní ve všech třech odbojích, významně inspirovaný poezií Paula Valéryho.

* 7. 10. 1886, Švabín - † 30. 1. 1975, Praha

Účinkují: Marie Durnová, Michal Bumbálek, Lukáš Rieger

Úvodní slovo: Ladislav Čumba

Hudební doprovod: Pavel Čeněk Vaculík