Pavel Švanda

Uvádíme: Neděle 11. 6. 2023 v 19:30

............. * 6. června 1936, Znojmo

Navzdory nedokončenému studiu uměnověd působil jako filmový a divadelní kritik. V šedesátých letech vedl kino Družba a byl redaktorem časopisu Host do domu. Po jeho likvidaci pracoval dvacet let v n. p. Labora (vystřídal řadu zaměstnání od závozníka a skladníka po vedoucího závodní dopravy). V devadesátých letech působil jako redaktor v Naší rodině, Akordu a Lidové demokracii. Od roku 1992 do roku 2015 vyučoval v ateliéru Antonína Přidala na Divadelní fakultě JAMU, kde se stal profesorem.

Spolu s Jiřím Kuběnou, Václavem Havlem, Josefem Topolem, Violou Fischerovou a Věrou Linhartovou patřil k neoficiální literární skupině "šestatřicátníci". K jeho hlavnímu literárnímu žánru patří esej, vedle něj však pěstuje také povídky a román – publikovat ovšem mohl většinou až v devadesátých letech. Je autorem čtyř básnických sbírek: Na obou březích (1996) v níž čerpá z básní napsaných v uplynulých dvaceti letech, Noemův deník (2000), Cestou z Kainova pohřbu (2004) a Mudrc bělmem (2016).

Pro jeho básně je charakteristické neustálé napětí mezi reflexí a zpěvem, mezi myšlenkou a tvarem básně. Formálně se nezdráhá experimentovat s rýmem ani básnickou prózou, nejtypičtější je však pro něj volný verš. Obsahově jsou jeho básně charakteristické napětím mezi sakrálním a profánním, respektive zkoumáním hranic člověka a jeho dispozic k otevřenosti vůči Bohu. Děje se tak jak v každodenních situacích, tak v apokryfních variacích biblických motivů. Hodnota přijetí údělu je nalezení sebe. V neútěšném vědomí konečnosti se houževnatě dožaduje odpovědí.

Účinkují: Vladimír Krátký, Markéta Bohadlová, Michal Bumbálek, Lukáš Rieger

Úvodní slovo: Pavel Švanda

Film: Petr Baran a Viktorie Pavlíčková

Hudební doprovod: Pavel Čeněk Vaculík

SAMOTA LÁSKY

spát a nic

nic bez trnu ve slabinách

nic a jazyk za zuby

spát a neznat vlastní tělo

spát a spát

nevzpomenout vlahou lehkost

ženskosti

spát bez podbřišku

netušit její vůni

snímající tíži

i sílu k lítosti

spát beze slov a bez hmatu

a probudit se a neprobudit se

až ráno